bijkomend oudercontact voor de klassen 1, 2, 5 en 6

Datum: 
24/06/2019 - 16:00
Het oudercontact voor de ouders van de kleuters en het lager gaat door op dinsdag 25 juni vanaf 16.00 u.
De ouders van de lagere klassen 1, 2, 5 en 6 kunnen het rapport ook komen afhalen op maandag 24 juni van 16.00 u. tot 18.00 u. In deze klassen zitten veel kinderen.
De leerkrachten die in meerdere klassen les geven zijn ook beter bereikbaar om de ouders te woord te staan op 2 verschillende dagen.
Om het tijdstip te bepalen waarop u de juf/meester kunt spreken, maken we opnieuw gebruik van een Doodle (een eenvoudig hulpmiddel met de computer om activiteiten te plannen).
De link van de Doodle zal u op donderdag 13 juni om 20.00 u. vinden op de schoolwebsite. U kan slechts 1 optie aanduiden.
Dit is dan ook het uur dat u wordt verwacht op het oudercontact.
Tip: hebt u die avond meerdere oudercontacten op onze school, gelieve er rekening mee te houden de verschillende afspraken niet onmiddellijk na elkaar te plaatsen gezien een oudergesprek enkele minuten kan uitlopen.
Hoe ga je tewerk om de doodle in te vullen? Voor meer info, zie het stappenplan hieronder.
Kun je onmogelijk het oudercontact via de computer ingeven, wil dit vooraf meedelen aan de juf/ meester van de klas.
Hoe kom ik op 13 juni vanaf 20.00 u. op de link van de Doodle?
Ga naar onze website www.schoolbeitem.be
Klik bij het tabblad ‘Praktisch’ op ‘Oudercontact’.
Klik op de naam van de juf / meester die u wenst te spreken.
Vul in wie naar het oudercontact wenst te komen (vb. papa van voornaam en naam van het kind).
Duid aan op welk tijdstip u naar het oudercontact wenst te komen.
U zal slechts 1 tijdstip kunnen aanduiden. Klik op ‘Verstuur’.
Het uur van de afspraak wordt dan via een briefje of in de agenda (lager) bevestigd.
U hebt meerdere kinderen op onze school? Voor alle zekerheid: Hou wat tijd open tussen uw keuzes zodat u op tijd op het volgende oudercontact kan aanwezig zijn.
In de loop van volgende week wordt een meer uitgebreide handleiding met uw kind meegegeven (deze zal ook op onze website staan).