Oudercontact voor ’t lager en kleuter

Datum: 
21/12/2017 - 00:00
Voor de kleuters
De ouders van de kleuters kunnen de kleuterleidster van hun kind spreken in de klas vanaf 16.00 u.
Voor het tweede kleuter A (Hendi Dekimpe) en het derde kleuter (Cindy Verstraete) reeds vanaf 15.00 u.

Voor het lager
De ouders van de kinderen van het lager kunnen de rapporten komen afhalen en de leerkracht spreken:
klas 1A, klas 1B, klas 2 en klas 4* vanaf 15.00 u.
klas 3, klas 5* en klas 6 vanaf 16.00 u.
De gemaakte proefwerken zult u vooraf reeds te zien krijgen. Mogen wij vragen deze te ondertekenen en terug mee te geven met uw kind?
(* De ouders van de klassen 4 en 5 kunnen ook op dinsdag 19 december de leerkracht spreken.)