ten vroegste start proefwerken

Datum: 
05/12/2019 - 08:30
Proefwerken en rapportbespreking
De proefwerken starten ten vroegste op donderdag 5 december.
Een proefwerkenregeling mag je verwachten van de juf/meester van de klas.
Er is rapportbespreking (lager) en oudercontact (kleuter) op donderdag 19 december.
!!! Voor het 3de en 6de leerjaar is er een bijkomend contactmoment voorzien: er is ook rapportbespreking op dinsdag 17 december (2 klassen met groot aantal leerlingen).
De gemaakte proefwerken zult u vooraf reeds te zien krijgen. Mogen wij vragen deze te ondertekenen en terug mee te geven met uw kind?