Voorstelling technisch ond. klas 6 in Roeselare (nam.)

Datum: 
15/11/2016 - 00:00

Geachte ouders,

Om het onderwijsaanbod van het technisch onderwijs nog beter bekend te maken (dit in het kader van een goede oriëntering en een bewustere studiekeuze) organiseren de bso/tso-scholen (technisch onderwijs) van onze scholengroep voor de leerlingen van de zesde leerjaren ‘demonstratiedagen’. Voor onze school gaat dit gratis infomoment door in de praktijkhalle van Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw in de Zuidstraat te Roeselare op dinsdagnamiddag 15 november.  Er zal een interactieve voorstelling gebracht worden van alle bso/tso-studierichtingen op maat van de 12-jarigen.

   Op donderdagavond 17 november 2016 om 19.00u, wordt een speciale informatieavond ingelast voor de  ouders. Eerder ontving uw kind reeds een uitnodiging hiervoor (flyer). Deze vindt u ook op onze nieuwe website in de kalender.