Opvang / Studie

Voor- en naschoolse opvang

‘s Morgens is er elke dag opvang vanaf 06.45u tot 8.20u (wanneer de schoolpoort geopend wordt). 
Na school is er elke dag opvang tot 18.15u. Op woensdagmiddag is er opvang tot 18.00u
De kostprijs bedraagt 0,60 euro per kwartier.

                      

Studie

Voor de kinderen van de klassen 4, 5 en 6 is er gelegenheid tot studie van 16.05u tot 16.50u op maandag, dinsdag en donderdag. 
De betaalde sommen voor zowel de opvang (voor- én naschools) als de studie zijn aftrekbaar van de belastingen.
Een fiscaal attest wordt hiervoor opgemaakt en bezorgd.