Verlofkalender

Schoolvakanties

Principes

- De zomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 31 augustus.
- ​De herfstvakantie begint op maandag van de week waarin 1 november valt en duurt 1 week. Als 1 november op zondag valt, dan begint de
  herfstvakantie op 2 november.
- De kerstvakantie begint op maandag van de week waarin Kerstmis valt en duurt 2 weken. Als 25 december (Kerstmis) op zaterdag of zondag valt,
  dan begint de kerstvakantie op maandag na Kerstmis.
- De krokusvakantie begint de 7de maandag voor Pasen en duurt 1 week.
- De paasvakantie begint de 1ste maandag van april en duurt 2 weken.
- Als Pasen in de maand maart valt: dan begint de paasvakantie op maandag na Pasen.
- Merk op: als Pasen na 15 april valt, begint de paasvakantie de 2de maandag voor Pasen. De paasvakantie wordt dan verlengd met 1 dag: paasmaandag.
- Hemelvaartsdag en de dag erna zijn vakantiedagen. 
- 11 november, 1 mei en pinkstermaandag zijn ook vakantiedagen.

Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2018-2019

-Herfstvakantie  van maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018
-Kerstvakantie  van maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019
-Krokusvakantie  van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019
-Paasvakantie  van maandag 8 april 2019 tot en met Paasmaandag 22 april 2019

-Vrije dagen van het derde trimester:  
      -woensdag 1 mei 2019 (Feest van de Arbeid) 
      -donderdag 30  (O.L.H.-Hemelvaart)
      -vrijdag 31 mei 2019 (brugdag) 
      -maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)
 
-Vrije dagen in de loop van het schooljaar:  
      -maandag 1 oktober 2018  
      -woensdag 21 november 2018
      -maandag 13 mei 2019


Schooljaar 2019-2020

- Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019
- Wapenstilstand: 11 november 2019
- Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020
- Krokusvakantie: van 24 februari tot en 1 maart 2020
- Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020 (paasmaandag: 13 april 2020)
- Dag van de Arbeid: 1 mei 2020
- Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
- Pinkstermaandag: 1 juni 2020
- Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2020

Schooljaar 2020-2021

- Herfstvakantie: van 2 tot en met 8 november 2020
- Wapenstilstand: 11 november 2020
- Kerstvakantie: van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021
- Krokusvakantie: van 15 tot en met 21 februari 2021
- Paasvakantie: van 5 tot en met 18 april 2021 (paasmaandag: 5 april 2021)
- Dag van de Arbeid: (zaterdag) 1 mei 2021
- Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
- Pinkstermaandag: 24 mei 2021
- Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2021

Schooljaar 2021-2022

- Herfstvakantie: van 1 tot en met 7november 2021
- Wapenstilstand: 11 november 2021
- Kerstvakantie: van 27 december 2021 tot en met 9 januari 2022
- Krokusvakantie: van 28 februari tot en met 6 maart 2022
- Paasvakantie: van 4 tot en met 18 april 2022 (paasmaandag: 18 april 2022)
- Dag van de Arbeid:  (zondag) 1 mei 2022
- Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
- Pinkstermaandag: 6 juni 2022
- Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2022